Keywords...

© 2023 Stingray Studio

Služby triedenia a opravy dielov, rezidentské činnosti, inžinierstvo, audity, 3D merania poskytujeme na Slovensku, v Česku, Poľsku a v Maďarsku už od roku 2005. Naše procesy sú založené na normách ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a TISAX.


Firewall

Okamžité opatrenia

Spoločnosť QSR24h zabezpečí nezávislú kontrolu kvality vo Vami zvolenom čase a mieste za rešpektovania organizačných a bezpečnostných požiadaviek Vašej spoločnosti.

Filter tovaru

Okamžité opatrenia

Vytvorenie a implementovanie riadeného systému zabezpečenia kvality a toku materiálu pre Váš podnik. Kontrola nakupovaných dielov podľa procesných štandardov.

Medzioperačná kontrola

Okamžité opatrenia

Odstránenie poškodených komponentov priamo vo výrobnom procese a minimalizovanie nákladov na výrobu nepodarkov.

End of line check výstupná kontrola

Okamžité opatrenia

Zabezpečenie 100% nezávislej kontroly dielov na konci linky pred vývozom k zákazníkovi namiesto Vás. Odstránenie malých nedostatkov priamo na mieste.

Rezidentské činnosti

Systematické činnosti

Zastúpime Vás, kde treba. Rezident funguje ako komunikačný kanál či mediátor pre dodávateľa dielov, alebo zákazníka. Rezident je vysoko technicky zdatný a perfektne sa orientuje v danej problematike.

Interim manažment

Systematické činnosti

Zabezpečíme pre Vás procesný inžiniering, optimalizácie procesov a konzultačné služby.

Služby 3D meraní

Systematické činnosti

Ponúkame kompletný servis v oblasti 3D meraní v meracích strediskách so špičkovými odborníkmi. Postaráme sa o všetko: vyzdvihneme diely, vykonáme merania a vrátime diely aj s meracími správami.

VDA 6.3 Audit

Systematické činnosti

Naši skúsení audítori pomôžu s hodnotením procesov vo Vašej firme, alebo u dodávateľov. Získajte nezávislý pohľad certifikovaných profesionálov na Vaše procesy a zvýšte kvalitu produkcie.

Oprava a dopracovanie dielov

Špeciálne služby

Ide o špeciálne služby v našich halách, bez blokovania Vašich kapacít a ďalší transport na želanie.

Montáž & demontáž

Špeciálne služby

Zabezpečíme montáž, alebo demontáž komponentov s následnou kontrolou kvality v našich kontrolno-výrobných halách alebo priamo u našich zákazníkov.

Testovacie jazdy

Špeciálne služby

Náš profesionálny tím Vám pomôže pri vývoji aj kontrole hotových áut, pri ich testoch, aj počas denných a nočných jázd.

In-House kontrola a externá logistika

Špeciálne služby

Váš materiál priamo v našich vlastných halách, alebo v priestoroch našich stabilných partnerov na území celej Európy.