Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Oprava a dopracovanie dielov

Ide o špeciálne služby v našich halách, bez blokovania Vašich kapacít a ďalší transport na želanie.

Oprava a dopracovanie dielov poskytuje možnosti zníženia nákladov na zabezpečenie potrebného množstva dielov, zníženia logistických nákladov, či zníženie nákladov na šrotáciu dielov. Dokonca môže byť potrebné, aby linky bežali bez obmedzenia, a aby sa zabránilo rozsiahlym nákladom na stratenú produktivitu, či v rámci úprav vyrobených zásob na novú špecifikáciu. V rámci dlhej histórie našej spoločnosti sme technicky prepracovali takmer všetko – od matíc a skrutiek až po kompletné vozidlá a každý typ materiálu v rámci montáže vozidla:

• Elektrické komponenty (reflashes);

• Fyzikálne úpravy vŕtaním, rezaním, orezávaním, zastrihávaním kovov (železných aj neželezných) alebo plastových materiálových komponentov;

• QSR24h má tiež široké odborné znalosti v oblasti skla, gumy, tkanín, kože a akéhokoľvek iného materiálu, ktorý sa nachádza vo vozidle.

Zároveň je to obrovský benefit v rámci znižovania environmentálnej záťaže, pretože na základe našich znalostí a skúseností v priemysle sme v dôsledku našich procesov prepracovania schopní pomôcť našim zákazníkom znížiť objem odpadu. Bez ohľadu na typ požadovaného prepracovania zostáva naša metodika rovnaká – sme schopní ponúknuť vysokokvalitné a úsporné prepracovania s vysokou úrovňou zručností a skúseností na mieste aj v našich vlastných priestoroch.