Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Rezidentské činnosti

Zastúpime Vás, kde treba. Rezident funguje ako komunikačný kanál či mediátor pre dodávateľa dielov, alebo zákazníka. Rezident je vysoko technicky zdatný a perfektne sa orientuje v danej problematike.

Spoločnosť QSR24h zabezpečuje rezidentské činnosti prostredníctvom individuálnych inžinierov kvality, alebo kompletnou projektovou skupinou, ktorá môže byť orientovaná buď na zákazníka, alebo na dodávateľa.

Rezidenti QSR24h sú vysoko kvalifikovaní, znalí prostredia a problematiky, pripravení s Vami spolupracovať počas celého výrobného cyklu s vysokou flexibilitou. Ich úlohou je dosiahnuť dobrý pracovný vzťah s vašimi vlastnými inžiniermi a zastupovať Vaše záujmy u odberateľa. Vy šetríte náklady na dopravu a rezidenta máte stále na mieste u Vášho odberateľa.

Rezident QSR24h monitoruje diely buď priamo u OEM, alebo v dodávateľskom reťazci Tier1. Kombináciou vysokej odbornosti, rýchlosti odozvy a jasnosti komunikácie prináša možnosť okamžite reagovať na akékoľvek problémy s kvalitou. Včasným zachytením nekvality výrobkov je možné okamžite reagovať vo všetkých závodoch Vašich zákazníkov súčasne, uľahčiť rýchlu a efektívnu reakciu na problémy, poskytnúť analýzu chyby a overenie účinnosti nápravných opatrení.

Monitorovanie kvality je viac ako len kontrola dielov. QSR24h vytvára vzťahy v štruktúrach odberateľov Vašich produktov, aby sme skutočne pochopili, ako sú Vaše výrobky vnímané z pohľadu Vášho zákazníka. Budujeme vzťahy s oddeleniami zabezpečenia kvality, logistiky, produkcie, manažmentom závodov OEM a Tier dodávateľmi. Presadzujeme, aby sa problémy s kvalitou riešili skôr, ako narastú. Vďaka spolupráci so spoločnosťou QSR24h sa môžete vyhnúť nákladným pokutám a výrobcovia OEM sa môžu vyhnúť problémom poškodzujúcim značku v teréne.

Spoločnosť QSR24h je hrdá na to, že je silným článkom v reťazci medzi OEM a dodávateľom. Vytvárame silný osobný vzťah a staráme sa o hladký priebeh dodávateľsko-odberateľských vzťahov.