Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Firewall

Spoločnosť QSR24h zabezpečí nezávislú kontrolu kvality vo Vami zvolenom čase a mieste za rešpektovania organizačných a bezpečnostných požiadaviek Vašej spoločnosti.

Kontrola hotových výrobkov po ukončení výroby, ale pred odoslaním dávky zákazníkovi . Požiadavky sa vo všeobecnosti vzťahujú na časti kľúčových komponentov a špecifikácií . Cieľom je udržať dôveru zákazníkov a vyhnúť sa sťažnostiam.

CSL1 – Nezávislá 100% vizuálna kontrola po ukončení kontroly výrobnej linky. Kontrolu môže dodávateľ zabezpečiť vlastným personálom. V prípade, že je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu, spoločnosť QSR24h v tomto stupni kontroly ponúka vyškolený personál a prepracovaný systém zabezpečenia kontroly.

CSL2 – Najprísnejšia úroveň dodatočnej 100% vizuálnej kontroly, ktorý sa uplatňuje v prípadoch viacnásobného zlyhania CSL1. Kontrola je zabezpečovaná externou spoločnosťou podľa prísnych kritérií. Je potrebné zadefinovať akčný plán a dohodu o výstupných kritériách. Po dosiahnutí cieľov sa CSL2 odstráni. Spoločnosť QSR24h má vyškolených skúsených špecialistov, na vykonávanie projektov riadeného zásobovania CSL2.

GP12 – Po presunutí nového dielu do výroby sú dodávatelia často povinní zaviesť kontrolný postup pred uvedením na trh. V tomto postupe je 100 % vyrobených dielov skontrolovaných pred zaradením do dodávateľského reťazca. Tento postup GP-12 trvá počas určeného časového obdobia alebo do skontrolovania určeného počtu častí. Spoločnosť QSR24h Vám pomôže na zabezpečenie tejto požiadavky rozšírením potrebných kapacít. Náš tím inšpektorov zabezpečí, že nový výrobok spĺňa pred jeho dodaní koncovému zákazníkovi požadovanú špecifikáciu.