Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Testovacie jazdy

Náš profesionálny tím Vám pomôže pri vývoji aj kontrole hotových áut, pri ich testoch, aj počas denných a nočných jázd.

QSR24h Vám prostredníctvom svojich špecialistov zabezpečí kontrolu Vašich produktov priamo na testovacej dráhe, alebo na určenej výrobnej stanici, po zabudovaní do auta priamo u OEM. Takáto kontrola si vyžaduje, aby technici QSR24h pracovali spolu so zamestnancami OEM. Často to zahŕňa funkčné prepracovanie, opravu alebo výmenu jednej, alebo komplexnej časti, ktorá na vozidle vo výrobe nefunguje správne, alebo vykazuje rušivé hodnoty. Testovanie prebieha pri rôznych záťažových testoch určených konštrukciou testovacej dráhy, čo umožňuje vyhodnocovať správanie dielov v rôznych simulovaných situáciách. Analýzy získaných informácií a návrhy na ich odstránenie Vám pomôžu pri návrhu technických úprav Vašich produktov, resp. na overenie zavedených nápravných opatrení. Na testovacích jazdách je možné zachytiť aj anomálie dielov, ktoré pri statických skúškach nevykazujú žiadne odchýlky a zabezpečiť tak úplnú spokojnosť Vašich zákazníkov.