Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Interim manažment

Zabezpečíme pre Vás procesný inžiniering, optimalizácie procesov a konzultačné služby.

Spoločnosť QSR24h Vám zabezpečí dočasného špičkového manažéra pre požadovanú oblasť.

Rozvoj dodávateľov

Spoločnosť QSR24h Vám môže poskytnúť skúsených inžinierov kvality, ktorí vám pomôžu pri rozvoji nových dodávateľov pri zavádzaní nových produktov do vašej existujúcej dodávateľskej základne pomocou auditov výberu dodávateľov, APQP a PPAP. Nech sú tieto projekty akokoľvek veľké, alebo zložité, máme skúsenosti a know-how na to, aby sme zabezpečili, že splnia požadované kvalitatívne ciele.

Riadenie programu kvality

Uvedenie nového produktu na trh je vždy ťažké a náročné obdobie. Spoločnosť QSR24h Vám môže pomôcť tým, že bude kontrolovať váš dodávateľský reťazec v technických a časových záležitostiach, zabezpečí, aby sa dodržiavali APQP a aby výstupy spĺňali požiadavky od prototypu, cez pred-výrobu až po uvedenie produktu na trh. Môže to byť užitočné najmä vtedy, ak máte rozbehnutých viacero projektov, ktoré bežia v rovnakom a na prípravu kompletného projektu potrebujú skúsený tím kvalifikovaných odborníkov.

Návrh a implementácia systému kvality

Spoločnosť QSR24h Vám môže navrhnúť a implementovať systémy kvality QMS, príručky a školiace podklady pre pracovníkov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a TS 16949. ​Vypracujeme Vám systém, ktorý bude pripravený na schválenie akreditačnými orgánmi a pripravíme Váš tím na používanie širokej skupiny nástrojov kvality ako APQP, PFMEA, CP, SPC, MSA, 6 Sigma, DoE atď.