Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Služby 3D meraní

Ponúkame kompletný servis v oblasti 3D meraní v meracích strediskách so špičkovými odborníkmi. Postaráme sa o všetko: vyzdvihneme diely, vykonáme merania a vrátime diely aj s meracími správami.

Prístroje pre 3D meranie dokážu veľmi presne zachytiť skutočné rozmery dielov v podobe digitálneho 3D modelu. Pre každý jeden meraný bod sú zaznamenané súradnice v osiach X, Y a Z. Výstupom 3D merania je mračno bodov, ktoré je následne potrebné spracovať v CAD softvéroch.

Spoločnosť QSR24h disponuje 3D meracím ramenom na meranie a vyhodnocovanie s dotykovou hlavou a s laserových skenerom. Zariadenie je celé prenosné a pripravené na použitie priamo u Vás.

Pri meraniach dotykovou hlavou sa snímač dotýka povrchu meraného dielu a zaznamenávajú sa presné súradnice bodu v mieste dotyku špičky snímača. Použitím 3D skenera dokážeme presne nasnímať celý diel a vytvoriť digitálny model aj v prípade tvarovo veľmi komplikovaných dielov.

Univerzálnosť a flexibilita týchto meracích metód s využitím SW POLYWORKS Vám ponúka pevný základ kontroly a merania i tých najkomplexnejších zostáv. Merací protokol zo získaného mračna bodov Vám poskytne reálny výstup o zhode meraného dielu v porovnaní s CAD dátami.

Pri špeciálnych požiadavkách Vám cez sieť našich partnerov zabezpečíme kompletný servis, aby ste ušetrili náklady a čas.