Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Montáž & demontáž

Zabezpečíme montáž, alebo demontáž komponentov s následnou kontrolou kvality v našich kontrolno-výrobných halách alebo priamo u našich zákazníkov.

Montážne a demontážne práce je možné vykonať na úrovni komponentov priamo u Vás, alebo u koncových užívateľov, alebo v našich vlastných priestoroch. QSR24h je veľmi dobre vybavená nástrojovým a všeobecným vybavením, vrátane špecializovanej techniky na manipuláciu s materiálom. V rámci tohto špeciálne vybaveného priestoru sme schopní vykonať potrebné opravy, prepracovanie, alebo montážne operácie. Pri montážnych prácach vytvárame z jednotlivých komponentov kompletné zostavy dielov a zvyšujeme ich pridanú hodnotu. Koncentrovaním výroby zostáv a modulov do blízkosti OEM znižujeme turizmus dielov a tým uhlíkovú stopu, ktorú v rámci zbytočných presunov jednotlivé komponenty často zanechávajú. Blízkosť OEM tiež umožňuje rýchle korekcie pri montáži a znižuje tak náklady na dodatočné dopracovanie v prípade chybných komponentov. Demontážne práce vykonávame buď priamo na hotových autách u OEM za účelom výmeny zabudovaných zostáv, alebo ako demontáž dielov na jednotlivé komponenty, ktoré sa dajú opätovne zhodnotiť. Je to výhodná alternatíva k šrotovaniu dielov a znižovaniu environmentálnej záťaže.