Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Medzioperačná kontrola

Odstránenie poškodených komponentov priamo vo výrobnom procese a minimalizovanie nákladov na výrobu nepodarkov.

Inšpekcie sa vykonávajú počas výroby tovaru na výrobnej linke, alebo medzi jednotlivými stupňami výroby. Účelom je odhaliť nezrovnalosti čo najskôr, a tým znížiť náklady. Medzi jednotlivými krokmi vo výrobnom procese môže prísť k poškodeniu dielu, nedokonalému prevedeniu operácie, alebo zabudovaniu nezhodného komponentu. 100 %ná kontrola, triedenie, prípadne oprava zabezpečia, že vyrábaný diel bude na konci výroby konformný s požiadavkami Vášho zákazníka. V prípade, že sa diel nedá opraviť, z výrobného procesu sa vyradí, čím sa znižujú náklady na výrobu nepodarkov. Zvyšuje sa efektivita výroby OEE a znižujú sa náklady spojené so šrotovaním nepodarkov. Či sa jedná o dočasné zabezpečenie kontroly pri potrebe optimalizácií, alebo prestavbe výrobnej linky, alebo sa jedná o dlhší proces spojený s analýzou príčin výroby nepodarkov, spoločnosť QSR24h Vám dokáže zabezpečiť školení personál na 100% optickú kontrolu, meranie, triedenie a opravu v požadovanom počte a online dostupné výsledky kontroly s pareto analýzou chybovosti.