Keywords...

© 2024 Stingray Studio

Filter tovaru

Vytvorenie a implementovanie riadeného systému zabezpečenia kvality a toku materiálu pre Váš podnik. Kontrola nakupovaných dielov podľa procesných štandardov.

Firewall pre nakupované diely, ktoré majú kvalitatívne problémy. Filter tovar „Warenfilter“ je pevne definovaný kontrolný mechanizmus so štandardizovanými procesmi. Spoločnosť QSR24h zadefinuje a s odbornými útvarmi vo Vašom podniku dohodne postupy, jednotnú dokumentáciu a komunikačné cesty. Cieľom integrovania postupov kontroly do Vašich štruktúr je minimalizovanie kontrol a opráv na výrobnej linke a v sklade. 100% vstupná kontrola pred procesom produkcie zabezpečí nezaťažovanie výrobných procesov dlhodobými akciami v podniku. Bezpečnosť pri práci a optimálne podmienky vo Warenfiltry zabezpečujú požadované výsledky kontrol, triedenia a opráv.

Spoločnosť QSR24h má so zavádzaním Warenfilra bohaté skúsenosti. Procesný štandard pre Warenfilter je zadefinovaný modelovaním chodu Warenfiltra so zodpovednými pracovnými skupinami. Pracovné skupiny by sú zastúpené oddeleniami kvality, nákupu a logistiky.

V zásade sa podľa umiestnenia haly Warenfiltera rozlišujú procesy logistiky na interné, alebo externé. V závislosti od stupňa integrácie dokáže spoločnosť QSR24h pracovať vo Vašich logistických systémoch, zabezpečovať prepravu dielov, vypracovávať pracovné postupy, zabezpečiť výkon 100% kontroly, zablokovať diely, upraviť počty skladových zásob, pripraviť analýzy chybovosti a spätný transport k dodávateľom. Cieľom je zabezpečiť výrobný proces vytvoriť časový priestor na zavedenie nápravných opatrení do odstránenia problémov v sériovom procese.