Keywords...

© 2024 Stingray Studio

End of line check výstupná kontrola

Zabezpečenie 100% nezávislej kontroly dielov na konci linky pred vývozom k zákazníkovi namiesto Vás. Odstránenie malých nedostatkov priamo na mieste.

Kontrola hotových výrobkov na konci výrobnej linky v rámci sériového procesu. Požiadavky sa vo všeobecnosti vzťahujú na časti kľúčových komponentov, funkcií a definovaných špecifikácií. Cieľom je udržať dôveru zákazníkov a vyhnúť sa reklamáciám.

Nezávislosť výkonu od ostatných procesov vo výrobe a jasná orientácia na výsledok 100% kontroly, triedenia o opráv na konci linky Vám zabezpečí nezávislé informácie. Objektívne výstupy kontroly, triedenia a opráv Vám poskytnú jasný prehľad o skutočných problémoch vo výrobe.

100% optická kontrola, triedenie a oprava je hlavným zameraním spoločnosti QSR24h a s riadením S&R procesov máme dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť QSR24h má certifikovaný systém zabezpečenia procesu kontroly, ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Pri výkone zákaziek rešpektujeme všetky vnútropodnikové predpisy a požiadavky. Usporiadanie pracoviska s princípmi 5S je samozrejmosťou. Koordinátor QSR24h komunikuje so všetkými zainteresovanými stranami vo Vašom podniku, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie procesov a nastavuje bezproblémový chod kontroly, triedenia a opráv. Vykonávaním interných auditov zisťujeme možné odchýlky od štandardu a nápravnými opatreniami zabezpečujeme najlepšie možné výsledky. Prípadné zahaprovania sú vždy podrobne analyzované a použitím štandardných postupov ishikawa, 5 why sú zadefinované nápravné opatrenia vo forme 8D. Spokojnosť zákazníka je pre našu spoločnosť vždy na 1. mieste.