Keywords...

© 2023 Stingray Studio

Kontrola międzyoperacyjna

Usuwanie uszkodzonych elementów bezpośrednio w procesie produkcyjnym i minimalizowanie kosztów produkcji odrzutów.

Kontrole są przeprowadzane podczas produkcji wyrobów na linii produkcyjnej lub między etapami produkcji. Ma to na celu jak najwcześniejsze wykrycie nieprawidłowości, a tym samym obniżenie kosztów. Pomiędzy etapami procesu produkcyjnego część może ulec uszkodzeniu, operacja może nie zostać wykonana perfekcyjnie lub może zostać zastosowany niewłaściwie dobrany element. 100% kontrola, sortowanie lub naprawa zapewnią, że wyprodukowana część będzie zgodna z wymaganiami klienta po zakończeniu produkcji. Jeśli danej części nie da się naprawić, jest ona usuwana z procesu produkcyjnego, co zmniejsza koszty produkcji części nienaprawialnych. Zwiększa to wydajność produkcji OEE i zmniejsza koszty związane ze złomowaniem materiałów nienadających się do recyklingu. Niezależnie od tego, czy chodzi o tymczasowe zapewnienie kontroli, gdy konieczna jest optymalizacja lub przebudowa linii produkcyjnej, czy też o dłuższy proces związany z analizą pierwotnych przyczyn awarii produkcyjnych, QSR24h może zapewnić przeszkolony personel do 100% kontroli optycznej, pomiarów, sortowania i napraw w wymaganej liczbie oraz dostępne online wyniki kontroli z analizą współczynnika awaryjności pareto.