Keywords...

© 2023 Stingray Studio

Firewall

QSR24h przeprowadzi niezależną kontrolę jakości w miejscu i czasie wybranym przez klienta, z poszanowaniem wymogów organizacyjnych i bezpieczeństwa firmy.

Kontrola wyrobów gotowych po zakończeniu produkcji, ale przed wysłaniem partii do klienta. Wymagania dotyczą na ogół części kluczowych komponentów i specyfikacji . Ma to na celu utrzymanie zaufania klientów i uniknięcie skarg.

CSL1 – niezależna 100% kontrola wizualna po kontroli linii produkcyjnej. Wykonawca może zorganizować inspekcję przez swój własny personel. Jeśli wymagana jest odpowiednia wydajność, QSR24h oferuje na tym etapie procesu kontroli przeszkolony personel i zaawansowany system zapewnienia kontroli.

CSL2 – najbardziej rygorystyczny poziom dodatkowej 100% kontroli wizualnej, stosowany w przypadku wielokrotnych awarii CSL1. Kontrola jest przeprowadzana przez firmę zewnętrzną według ściśle określonych kryteriów. Należy określić plan działania i uzgodnić kryteria wyjścia. Po osiągnięciu wartości docelowych usuwa się CSL2. QSR24h posiada wyszkolonych doświadczonych specjalistów do realizacji projektów dostaw zarządzanych zgodnie z CSL2.

GP12 – Po wprowadzeniu nowej części do produkcji dostawcy są często zobowiązani do wdrożenia procedury kontroli przed wprowadzeniem na rynek. W tym procesie 100% wyprodukowanych części jest kontrolowanych przed włączeniem ich do łańcucha dostaw. Ta procedura GP-12 trwa przez określony czas lub do momentu skontrolowania określonej liczby części. QSR24h pomoże spełnić ten wymóg, zwiększając niezbędne moce produkcyjne. Nasz zespół inspektorów upewnia się, że nowy produkt spełnia wymagane specyfikacje, zanim zostanie dostarczony do klienta końcowego.